Fremtidens fødevarer kommer fra Egå

Madame Butterfly - mandag d. 27 juni 2022

»For vores vedkommende er perspektivet i bund og grund, at vi har et ønske om at arbejde mere med lokale råvarer og ud over det, så kender vi jo til de klimamæssige fordele, der er i, at vi spiser vores proteiner på en anden måde end blot ved at spise store bøffer,« siger administrerende direktør for Food Solutions, Kristian Lauridsen.

Fremtidens fødevarer kommer fra Egå

Innovativ marketing-forhandler-producent af fødevarer. Sådan beskriver den lokale virksomhed Food Solutions sig selv. Og ligesom navnet antyder, så mener de her at have en del af løsningen på klimakrisen – endda en løsning, som kan ende med at blive Danmarks nye landbrugseventyr.

Lidt nordvest for Food Solutions i Egå ligger et minde om fortidens driftighed. Egå Mølle er således en af de få tilbageværende vidner om de ca. 2800 såkaldte hollændermøller, som i tidens løb har haft enorm betydning for dansk landbrug og erhverv. Dengang malede møllerne korn, og det ganske landbrugsland var mestendels gult og bølgende. Møllerne er for længst skiftet ud, og det samme gælder afgrøderne, hvis det står til blandt andre Food Solutions.

Tidligt sidste år gik de nemlig sammen med ni partnere i et landsdækkende projekt til fremme og udvikling af danske proteinafgrøder til fremtidens køkken. Målet var at udvikle sunde, proteinrige og klimavenlige produkter som alternativ til kød og eksempelvis quinoa og chia, der importeres fra Sydamerika – og det første produkt er allerede i handlen.

Godt projekt og flot støtte fra EU

Heldigvis var der flere, der kunne se potentialet for et nyt og bæredygtigt erhvervseventyr. I 2021 fik projektet således tildelt midler gennem Innovationsdistrikt Sjælland, som er finansieret af EU’s regionalfondsmidler og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. Formålet er at styrke innovationen i Region Sjællands små og mellemstore virksomheder og derigennem skabe nye, kommercielle løsninger.

Som en del af innovationsprojektet har Corolab, operatør på Innovationsdistrikt Sjælland, faciliteret projektudvikling og skaffet Food Solutions adgang til den nødvendige ekspertise fra videns institutioner og samarbejdspartnere på Sjælland.

Lokale råvarer binder land og by sammen

Hos Food Solutions har man kunne se mange grunde og fordele ved at indgå i projektet.

»For vores vedkommende er perspektivet i bund og grund, at vi har et ønske om at arbejde mere med lokale råvarer og ud over det, så kender vi jo til de klimamæssige fordele, der er i, at vi spiser vores proteiner på en anden måde end blot ved at spise store bøffer,« siger administrerende direktør for Food Solutions, Kristian Lauridsen.

»Det er klart, at det ikke bare er noget, man gør fra den ene dag til den anden. Det er et spørgsmål om, at vi lige så stille får sat nogle forskellige initiativer i gang, og det har det her projekt været med til at sikre,« siger Kristian Lauridsen.

Fra mark til marked

Tilsammen repræsenterer projektets ti partnere hele værdikæden med deres indgående viden om alt fra dyrkning af danske proteinafgrøder, udvikling af danske plantebaserede produkter og måltidskasser samt de forskellige aftagermarkeder.

Food Solutions primære rolle har været at gøre produkterne indbydende og tilgængelige for forbrugerne.

»Det, vi har bidraget med i det her projekt, er i bund og grund at lave en transformation af det produkt, som er tilgængeligt ude på markerne og få det detailpakket. Vores rolle er egentlig at sørge for, at produkterne kommer ud at leve i detailhandlen. Vores lokaler i Egå har eget pakkeri med tre forskellige pakkelinjer og kan pakke i både poser, glas og bøtter, og vi glæder os til at sende flere gode og bæredygtige produkter ud til danskerne,« uddyber Kristian Lauridsen.

Lokal afgrøde er fremmed for mange

Selvom de fleste efterhånden er bekendt med tofu, chia og quinoa, så er det de færreste, der kender til sæddodder. Ikke desto mindre er sæddodder navnet gammel og tidligere ivrigt dyrket plante i kålfamilien, som nu måske står foran sin renæssance. Selve planten er cirka 60 centimeter høj, spinkel med gule blomster og kan ved et hurtigt øjekast forveksles med raps. Selvom både blade og blomster er spiselige, så er det frøene, som nu er blevet det mest konkrete resultat af projektet, Danske proteinafgrøder til fremtidens køkken. Frøene kan anvendes som andre frø og er en glimrende substitut for eksempelvis chia.

~ Fin ~

Flere spændende artikler